No.30 2020

大妻女子大学人間生活文化研究所 共同研究プロジェクト 2019年度 研究実施報告書

1
Seiichiro Aoe, Saori Fukuda, Kento Mio, and Chiemi Yamanaka
2
Eiko Abe, Kanae Kato, and Chiharu Matushita
3
Michiru Ito, Yusuke Sakurai, Jun Ishimatsu, and Rie Kudo
4
Shuji Honda, Yasuhiko Iwase, Machiko Yoshida, Yuko Sato, and Satowa Toda
5
Miyoko Oami, Chinatsu Doi, Ikuko Kodama, and Mika Harada
6
Hiroshi Ogawa, Tetsuo Fukushima, Tomomi Kurano, and Michiko Yamaga
7
Takuya Kaneda,Masayuki Ishii,Hiroshi Yano,and Atsuko Shimoda
8
Minatsu Kobayashi, Mieko Horiguchi, and Eri Abe
9
Hiroaki Koresawa, Atuko Simoda, Asako Ngagawa, and Ryoko Sudou
10
Makoto Shibayama,Chisaki Toyama-Bialke, Thamnoon Rasmeemasmuang, and Hiroshi Yano
11
Ryoko SUDO, Asako NAKAGAWA
12
Noriko Sekimoto, Seiji Osawa, Atsuko Simoda, and Shigeki Matsumura
13
Sawako Takagaki,Sayuri Inoue, and Toshiya Inoue
14
Masashi Tanaka,Hiromoto Hori, and Mijin Kim
15
Fangren Zhao,Wulijibayaer
16
Asako Nakagawa, Ryoko Sudo, and Yasuko Hayashibara
17
Takahiko Hattori, Timothy Wright, Gregory Johnson, Narihiko Takano, and Lawrence Karn
18
Yasuko Hayashibara, Asako Nakagawa, and Kidai Nakano
19
Ikuko Hirai, Ryoko Sudo
20
Natsumi Hosoya, Satoshi Ueyama, Shigeru Ikuta, Masato Kiyomoto, Nobuo Suzuki, and Makoto Urata
21
Masakazu Horie, Chie Horii, and Moe Watanabe
22
Hongo Takeshi, Hanakawa Takashi, Kano Toshiharu, Yakou Takao, Miyazaki Michiko, and Yoneyama Yasuo
23
Shuji Honda, Kaoru Yashiro, Masaaki Furuta, Nanako Katsuki, Hiromoto Hori, Shuichi Inoue, and Tomokazu Makino
24
Shigeki Matsumura, Seiji Osawa, Haruka Matsuda, Yasuko Hayashibara,Noriko Sekimoto, Hitoshi Takaha, Izumi Takao, and Rio Yoshikoshi
25
Chiyomi Mizutani,Ryoji Hirota
26
Hiroshi YANO, Takahiro TSUJI, and Akiko HAYASHI
27
Ken YOSHII, Yasuhiko MIYATA