No.28 2018

大妻女子大学人間生活文化研究所 共同研究プロジェクト 平成29年度 研究実施報告書

1
Seiichiro Aoe, Miki Fuwa, Azumi Yamagishi, and Kotone Koketsu
2
Masayuki Ishii, Masayuki Takagi, Hienori Sakaoto, Chie Asshima, Hidenori Kasahara,Natsumi Hosoya,
Tomoko Itou, Akihiro Kojima, Rika Tazoe, and Asami Tsukamoto
3
Michiru Ito and Hoan Tokuizumi
4
Miyoko Oami, Sachi Takeda, Masaki Yamamoto, Yuji Ogawa, Chinatsu Doi, and Ikuko Kodama
5
Kazuya Ohnishi, Yasuko Hayashibara, Yasuko Ohtsuka, and Rie Kodama
6
Minatsu Kobayashi, Nanami Tanaka, Ai Minoya, and Mieko Horiguchi
7
Sawako Takagaki, Sayuri Inoue, Shu Satomi, and Katori Kanda
8
Asako Nakagawa, Mai Morita, Ayumi Mineno, Haruyuki Asada, Toshiya Inoue, and Yasuko Hayashibara
9
Takahiko Hattori, Timothy Wright, Gregory Johnson, Narihiko Takano, and Lawrence Karn
10
Natsumi Hosoya, Chie Shimosaka, Nobuo Suzuki, Makoto Urata, Masayo Saito,Hiroyuki Kitagawa, and Yuichi Hizume
11
Ayumi Horiba, Asako Nakagawa, Seiji Osawa, Mai Morita, and Ayumi Mineno
12
Takeshi Hongo, Takashi Hanakawa, Toshiharu Kano, Takao Yakou, Michiko Miyazaki, and Yasuo Yoneyama
13
Shuji Honda, Kaoru Yashiro, Masaaki Furuta, Nanako Katsuki, Hiromoto Hori, Shuichi Inoue, and Tomokazu Makino
14
Shigeki Matsumura, Toshiaki Furukawa, Haruka Matsuda, Yasuko Hayashibara, Lio Sunami, Izumi Takao,
Hiromu Mizutani, and Hitoshi Takaha
15
Chiyomi Mizutani and Naomi Mibu

  (as of 23 March 2018)